Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Montferland. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van Montferland. De burgemeester is tevens voorzitter van de gemeenteraad.

De fractievolgers ondersteunen de fracties bij de voorbereiding van te nemen besluiten. Zij zijn door de gemeenteraad benoemd en zijn ook actief bij de Politieke Avond Montferland. Dit bij het vragenuur en de beeld- en oordeelsvormende sessies. Zij nemen echter niet deel aan de raadsvergadering.

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie. Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de eerste adviseur voor de gemeenteraad: de raadsgriffier. De raadsgriffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming. Verder adviseren zij gevraagd en ongevraagd. De griffie vormt de schakel tussen de gemeenteraad, het college, inwoners en de ambtelijke organisatie. Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad. U kunt mailen naar griffie@montferland.info of bellen via 0316-291378.